Yök'ten deprem bölgesinde üniversitelere ilişkin yeni karar

09 Eylül 2023
0
0

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat'ta meydana gelen ciddi hasarlar sonucunda etkilenen 4 il olan Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'daki üniversite öğrencileri için yeni kararlarını açıkladı. Kurul, bu illerdeki üniversitelerde eğitim alan öğrencilere, istedikleri takdirde diğer devlet üniversitelerindeki programlara özel öğrenci olarak katılma hakkı verilmesine karar verdi.

Yüksek Öğretim Kurumu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin depremden etkilenme durumlarını ve öğrencilerin barınma olanaklarını dikkate alarak eğitim-öğretim süreçlerini ele aldı.

Bu toplantı sonucunda alınan kararlar, Milli Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin rektörlüklerine iletilmek üzere hazırlandı. Bu kararlara göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversiteler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere; fakülte ve yüksekokullardaki önlisans ve lisans programları içinde yüz yüze yapılacaklar ile uzaktan öğretim gerektiren programlar belirlenecek ve aynı şekilde enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı veya program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim uygulanacaksa üniversite senatoları tarafından karar verilecektir.

Depremden Etkilenen Öğrencilere Özel Öğrencilik Hakkı Verilecek

Öğrenciler arasında tercihe bağlı olarak uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim almayı seçenler, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında özel öğrencilik kurallarına tabi olmadan, kayıtlı oldukları programla aynı seviyede ve aynı öğretim diliyle başka devlet üniversitelerinin programlarında özel öğrenci olarak eğitim alma hakkına sahip olacaklar.

Bu bağlamda, özel öğrenci statüsünde eğitim almayı tercih eden öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihini göz önünde bulundurarak, özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuruda bulunacaklar. İlgili üniversite, öğrencinin kayıtlı olduğu programla aynı düzeyde ve aynı öğretim dilinde bir program ve sınıf mevcudu bulunuyorsa, özel öğrenci başvurusunu kabul edecektir.

Kayıt Dondurma Hakkıda Tanınacak

Üniversite senatosu tarafından uzaktan öğretim kararı alınmış ancak başka bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almayı tercih etmeyen öğrenciler, "öğretmenlik uygulaması" dersini yüz yüze almak istediklerinde, bu dersi bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için özel öğrenci başvurusu yapabilecekler.

Üniversiteler, bu durumda olan öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmek amacıyla sorumlu birimleri görevlendirecekler.

Ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilere, talep etmeleri halinde, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.

 

 

Yorumlar

Bu blog ile ilgili henüz yorum yok

Üniversite Haberleri Bir çok üniversite 2 Ekim tarihinde eğitime başlıyor

Bir çok üniversite 2 Ekim tarihinde eğitime başlıyor

22 Eylül 2023
0
0

Üniversitelerin açılış tarihi, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor.

Üniversite Haberleri Üniversiter online mı olacak?

Üniversiter online mı olacak?

19 Eylül 2023
0
0

Üniversitelerde online eğitim kararı, depremden etkilenen illerdeki üniversiteler ile bazı bölümler için alınabilir.